lista vrch
lista dole

LYMFATICKÁ MASÁŽ-DRENÁŽ

 

Lymfatický systém je široký pojem, pod který patří lymfoidní tkáně a systém lymfatických cév.

 

Lymfatické cévy, které částečně přestanou plnit svou funkci způsobí, že dochází k otokům, k tuhnutí svalové tkáně, k zavodnění, ke tvorbě křečových žil a bércových vředů. Lymfatická masáž pomáhá zprůchodnit cestu mízy ke tkáni. Tímto se tkáním dodají potřebné živiny a dochází ke správné funkci orgánů, uvolnění svalstva a odvodnění. Masáž je velmi léčivá procedura, která podporuje imunitu organizmu a pomáhá zabránit vznikání zdravotních problémů.

 

SLOUŽÍ K LÁTKOVÉ VÝMĚNĚ

 

Lymfoidní komponenta obsahuje buňky, které jsou tvořeny ve slezině, kostní dřeni, v lymfatických uzlinách a v lymfoidní tkáni zažívacího traktu a bronchiálního stropu plic. Všechny tyto orgány produkují různé druhy lymfocytů, které přecházejí jednak do krevních a lymfatických cév,jednak do extravaskulárních prostorů. Lymfocyty jsou odpovědny za buněčný a hormonální typ imunity.

 

Cévy lidského těla se rozdělují na krevní cévy, tzn. tepny a žíly, které jsou navzájem široce propojeny pomocí krevních kapilár a na lymfatické cévy. Anatomicky se mízní cévy rozdělují na lymfatické kapiláry, prekolektory, lymfatické kolektory též označované jako sběrné mízní cévy a mízní kmeny. Lymfatické cévy probíhají jednak samostatně, jednak podél nervů, žil a tepen.

 

Mízní kmeny - trunci lymphatici jsou silnějšími lymfatickými cévami, síly 2-4 mm, které vznikají soutokem mízních cév odstupujících z břišních, hrudních a krčních uzlin. Do lymfy přestupují bakterie, viry a nádorové buňky. Lymfou všechny tyto složky jsou přenášeny do lymfatických uzlin, kde některé jsou zachyceny, jiné pak pokračují do dalších lymfatických cév.

 

Lymfatické uzliny - nodi lymphatici

 

Lymfatické uzliny jsou opouzdřené shluky lymfoidních buněk ,převážně B a T lymfocytů, které spolu s lymfatickými cévami tvoří lymfatický systém. Uzliny jsou oválného nebo ledvinového tvaru, velikosti 1 až 3 cm, pokryté hladkým bělavým pouzdrem. Jsou uloženy do průběhu lymfatických cév, kde jsou uspořádány nejčastěji v řetězcích a skupinách. Lymfatická uzlina váhy 1 gramu obsahuje asi 2 miliardy lymfocytů. Při šíření zánětlivého procesu, jsou regionální lymfatické uzliny prvním místem, které je napadeno.

 

Na povrchu uzliny je pouzdro. Pod povrchem uzliny je korková vrstva - cortex s uzlíky, se zárodečními centry, které obsahují B lymfocyty. Uvnitř uzliny je dřeň uzliny - medula a mezi kůrou a dření je parakortikální zóna, kde jsou lymfocyty. Funkce uzliny je filtrační a imunobiologická. Uzliny jsou účinnými filtry pro bakterie a částečky, které se dostaly do aferentních lymfatických cest.

 

Lymfa - míza

 

Je bezbarvou čirou tekutinou vznikající z tkáňového moku. Za 24 hodin se v těle vytvoří asi 2,5 litru mízy (lymfy). Mízní soustava odvádí mízními vlásečnicemi přebytky tkáňového moku jako mízu zpět do krve. Porucha v této soustavě vede ke vznikání otoků. Masážemi se uvolňují ucpané cévy a míza se dostává ke tkáni. Tím se dodají potřebné živiny pro správnou funkci. Tekutina tkáňového moku a v ní obsažené bílkoviny - proteiny vznikají filtrací plazmy stěnou krevní kapiláry a též jako produkt metabolismu buněk. Do lymfatických kapilár přestupují z tkáňového moku již zmíněné bílkoviny, cholesterol, tuky ve formě mastných kyselin, vitamíny rozpustné v tucích - A,D,E,K, steroidní hormony, ionty kalcia, železa, barviva, částečky prachu, buněčné elementy jako jsou lymfocyty a makrofágy.

 

Lymfatické cévy, které částečně přestanou plnit svou funkci způsobí, že dochází k otokům, k tuhnutí svalové tkáně, k zavodnění, ke tvorbě křečových žil a bércových vředů. Lymfatická masáž pomáhá zprůchodnit cestu mízy ke tkáni. Tímto se tkáním dodají potřebné živiny a dochází ke správné funkci orgánů, uvolnění svalstva a odvodnění. Masáž je velmi léčivá procedura, která podporuje imunitu organizmu a pomáhá zabránit vznikání zdravotních problémů.

 

Způsob lymfatické masáže spočívá ve středně silném hlazení, kde jsou pumpovací, vypuzovací a bágrovací hmaty.

 

 

Lymfatická masáž příznivě působí při následujících potížích (lékařské indikace)

 • Lymfedém  primární  a  sekundární  cévní  nedostatečnosti
 • Chronická  žilní  nedostatečnost
 • Křečové žíly
 • Předoperační a pooperační prevence hluboké trombózy
 • Terapie  bércových vředů
 • Pooperační  a poúrazové  otoky
 • Profylaxe  žilní  trombózy

Kosmetická indikace

 • Celulitida
 • Zlepšení vzhledu

 

Ostatní indikace

 • Odstranění  pocitů  těžkých  nohou
 • Rehabilitace  sportovců  a  pracovníků  s vysokým zatížením dolních  končetin
 • Jako  součást  celkového rehabilitačního  programu

 

Lymfatická masáž se nedoporučuje v případě (kontraindikace)

 • Srdeční  dekompenzace (selhání a zhoršení funkce orgánů)
 • Jaterní  cirhoza (svraštění a ztvrdnutí orgánu při tvorbě nového vaziva)
 • Otoky  následkem  hypoproteinu (snížená koncentrace bílkovin v krvi)
 • Akutní  horečnaté  záněty
 • Zhoubné  nádory
 • Akutní  bakteriální  nebo  virová  onemocnění
 • Otoky  způsobené onemocněním  ledvin a  jater
 • Nejasné  břišní potíže
 • Menstruace

 

LYMFATICKÁ MASÁŽ - DRENÁŽ - JE TO ČÍNSKÁ PLÍŽIVÁ TLAKOVÁ MASÁŽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Zicha, Tel.: 736425892